Caktimi i kontrollimeve

Mënyra më të shpejtë dhe më të thjeshtë të caktoni një kontrollim apo një ekzaminim është të telefononi në ordinancën ose te doktori me të cilin ju dëshironi të caktoni një kontrollim.
Kontrollim mund të caktoni edhe nëpërmjet e-mail-it të ordinancës, duke i ndjekur udhëzimet e dhëna.
Plotësojini të dhënat tuaja në fushat dhe klikoni në "Cakto".Në afat sa më të shkurtër ne do t'ju kontaktojmë dhe lajmërojmë për kohën e kontrollimin tuaj.


Emri juaj (fushë e detyrueshme)

E-mail-i juaj (fushë e detyrueshme)

Telefon për kontakt

Ordinanca e preferuar

Mjeku i preferuar:

Mesazhi juaj