Услуги

Примарна здравствена заштита


 • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар
 • Стоматологија – матичен стоматолог
 • Педијатрија
 • Гинекологија и акушерство – матичен гинеколог
 • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратураМедицина на труд


 • Периодични систематски прегледи за фирми.
 • Сите видови на лекарски уверенија:
  • Кандидати за возачи (А, Б, Ц, Д, Е категорија)
  • професионални возачи
  • инструктори
  • таксисти
  • за вработување и работоспособност
  • за работа на бродСпецијалистички услуги и служби


 • Психијатрија
 • Психологија
 • Дерматологија и венерологија
 • Хирургија и оперативни третмани
 • Неврологија со ЕМГ
 • Неврологија и епилептологија со ЕЕГ
 • Орална хирургија
 • Офталмологија
 • Физикална медицина
 • Ревматологија
 • Интерна медицина
 • Кардиологија
 • Нефрологија
 • Оториноларингологија со аудиометрија
 • Радиологија
 • Ортопедија и Ехо на колкчиња
 • Пулмоалергологија и алерго тестовиДијагностика со најсовремена медицинска апаратура


 • Магнетна резонанца – 1,5 Тесла
 • Компјутерска томографија – 64 слајсна
 • Мамографија и ЕХО на дојки
 • DXA scan - Коскена дензитометрија
 • Дигитална рентген дијагностика
 • Ултразвучна дијагностика
 • 4Д ултразвучна дијагностика
 • ЕЕГ
 • ЕМГ
 • 12 канално ЕКГ

Единствено во Неуромедика пациентите од целата територија на Р.Македонија имаат можност да го заокружат и комплетираат својот дијагностичко-терапевтски процес на едно место посетувајќи ги центрите на Неуромедика за:

 • Епилепсии (епилептолог, EEG, CT, NMR)
 • Болести на градата (хирург, ехографија, мамографија, цитодијагностика)
 • Болести на рбетникот (ортопед, неуролог, RTG, CT, NMR, физикална терапија)


Семејно организирана здравствена заштита


Неуромедика низ своето долгогодишно искуство е првата поликлиника-промотор на идејата за семејно организирана здравствена заштита.24 часа дежурна служба


Неуромедика е единствената приватна поликлиника која на пациентите им нуди лекарска грижа 24 часа во текот на денот. Домашните посети како и санитетскиот транспорт се вршат со најсовремено опремени амбулантни возила од кои две се со специјална опрема за транспорт на потешко болни пациенти и надвор од Р.Македонија.Менаџерски пакет


Комплетна дијагностика со најсовремена медицинска апаратура вршена од тим доктори специјалисти од повеќе области. Препорачана за активни луѓе кои се грижат превентивно за своето здравје.
Брошурата за менаџерскиот пакет, која ја нуди Неуромедика, можете да ја погледнете овде.