Shërbime

Mbrojtje primare shëndetësore


 • Mbrojtje shëndetësore me mjekë të përgjithshëm – mjeku amzë
 • Stomatologji – stomatologu amzë
 • Pediatri
 • Gjinekologji dhe akusheri – gjinekologu amzë
 • Laborator biokimik me aparaturë më bashkëkohore

Mjekësia e punës


 • Kontrollime periodike sistematike për ndërmarrjet.
 • Të gjitha llojet e çertifikatave mjekësore:
  • Kandidatë për shoferë (kategori A, B, C, D, E)
  • shoferë profesionalë
  • instruktorë
  • taksistë
  • për punësim dhe aftësi për punë
  • për punë në anije

Shërbime specialistike


 • Psikiatri
 • Psikologji
 • Dermatologji dhe venerologji
 • Kirurgji dhe trajtime operative
 • Neurologji me EMG (elektromiografi)
 • Neurologji dhe epileptologji me EEG (elektroencelografi)
 • Kirurgji orale
 • Oftalmologji
 • Mjekësi fizikale
 • Reumatologji
 • Mjekësi interne
 • Kardiologji
 • Nefrologji
 • Otorinolaringologji me audimetri
 • Radiologji
 • Ortopedi dhe Eko i këllqeve
 • Pulmoalergologji dhe testime për alergji

Diagnostikim me pajisje më kualitative dhe më bashkëkohore


 • Rezonanca magnetike – 1,5 tesla
 • Tomografi kompjuterike – 64-slajs
 • Mamografi dhe EKO e gjinjve
 • Rëntgen-diagnostikim
 • Diagnostikim ultratingujsh
 • 4D Diagnostikim ultratingujsh
 • EEG (elektroencelografi)
 • EMG (elektrimiografi)
 • EKG me 12 kanale

Vetëm në poliklinikën "Neuromedika", pacientët nga tërë territori i Republikës së Maqedonisë kanë mundësi ta rrethojnë dhe ta kompletojnë procesin e tij diagnostik-terapeutik në një vend, duke i vizituar qendrat e poliklinikës "Neuromedika" për:

 • Epilepsi (epileptolog, EEG, CT, NMR)
 • Sëmundje të gjinjve (kirurg, ekografi, mamografi, citodiagnostikim)
 • Sëmundje të shtyllës kurrizore (ortoped, neurolog, RTG, CT, NMR, terapi fizikale)

Mbrojtje shëndetësore e organizuar për tërë famlijen


"Neuromedika" me përvojën e saj shumëvjeçare është poliklinika e parë, e cila është promotor i idesë për mbrojtje shëndetësore të organizuar për tërë familjen.


Shërbimi 24-orësh me vizitë në shtëpi, vizitë specialistike në shtëpi dhe transport sanitar.


"Neuromedika" është poliklinika e vetëm private e cila pacientëve u ofron kujdes mjekësor 24 orë në ditë. Vizitat në shtëpi dhe transporti sanitar kruhen me makina ambulante të pajusura në mënyrë më bashkëkohore, dy prej të cilave kanë pajisje të veçantë për transport të të sëmurëve me sëmundje më të rënda, edhe si të sëmurëve jashtë Republikës së Maqedonisë.