МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ - СКОПЈЕ ВЛАЕ

Општа пракса
Неврологија
Ортопедија
Хирургија
Дерматовенерологија
Радиологија
Физикална медицина
Рентген техничари
Медицински Сестри
Административен оддел