МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ - СКОПЈЕ ЦЕНТАР

Општа пракса
Неврологија
Ортопедија
Гинекологија и акушерство
Интерна медицина
Ревматологија
Психијатрија
Оториноларингологија
Кардиологија
Хирургија
Медицина на труд
Радиологија
Рентген техничари
Педијатрија
Орална Хирургија
Стоматологија
Офталмологија
Психологија и Психотерапија
Лабораторија
Медицински Сестри
Административен оддел