Новости

Телма Амбуланта со Прим. Д-р Добрила Андоновска 08.11.2018

Прим. Д-р Добрила Андоновска – спец. по пластична и реконструктивна хирургија на 08.11.2018 беше гостин во емисијата “Телма Амбуланта” на ТВ Телма. Погледнете ја целосната емисија каде што се зборуваше за најчестиот деформитет на ушната школка – клемпавите уши.

Епилепсии

(Дефиниција, патофизиологија, класификација, етиологија, епидемологија, дијагностика и терапија) Дефинирање Интимните механизми на епилепсијата се екстремно комплексни, така  што недостасуваат сеуште многу сознанија за разрешување на енигмата наречена епилепсија. Постои  фундаментална разлика помеѓу  поимите:  епилептична криза и епилепсија. Епилептична криза: Kратка клиничка манифестација на пароксистичка хиперактивност на една група мозочни неврони. Таа има свој почеток, сосема […]

Хемороиди: Зошто се појавуваат и како се лекуваат?

Појавата на хемороиди претставува едно од најчестите заболувања кај луѓето и има тенденција да рецидивира. Хемороидите се проширени и воспалени крвни садови во и околу анусот и долниот дел на ректумот. Се претпоставува дека повеќе од половина од популацијата ќе се соочи со овој непријатен проблем до својата 50-та година од животот. Се манифестираат и […]

Причини за стерилитет кај жените

Неможноста една двојка да зачне по најмалку 1 година незаштитен сексуален однос со нормална фреквенција се нарекува стерилитет. Поимот стерилитет треба да се разликува од поимот инфертилитет. Стерилитетот претставува неспособност за концепција (оплодување), а инфертилитетот означува неспособност бременоста да се одржи до крај, односно додека детето не биде способно за живот. Тоа значи дека инфертилната […]

Дијабетес – типови, симптоми, ризик фактори

Дијабетесот е една од најчестите болести на современото општество. Во светски рамки се смета дека има над 200 милиони луѓе со дијабетес, а според Меѓународната дијабетолошка федерација, овој број ќе достигне 350 милиони до 2025 година. И во Република Македонија дијабетесот е многу често заболување од кое страдаат околу 120.000 лица. ШТО Е ДИЈАБЕТЕС И […]

Најдоброто од природата за подобро функционирање на простатата

Еден од најголемите здравствени проблеми со кои мажите се среќаваат од памтивек во сите делови на светот се проблемите со простатата. Тие можат да бидат од различна природа, обем и форма. Речиси секој втор маж постар од 45 години веќе имале проблеми со простатата, а голема е  веројатноста дека сите ќе ги доживееме доколку дочекаме длабока старост. […]

Интервју со Проф. Д-р Миодраг Врчаковски: „За мене Неуромедика е Елдорадо за успешна и креативна научна работа, за високи научни дострели на светско ниво.“

Проф. Д-р Миодраг Врчаковски, Радиолог и Неврорадиолог, вработен во болницата Неуромедика од 2015 год * Како дознавте за слободното работно место во НЕУРОМЕДИКА? „За моето вработување во Неуромедика најзаслужен е креативниот и инвентивен член на менаџерскиот тим на Неуромедика – Аритон Кандикјан кој по моето пензионирање дирекно контактираше со мене како и визионерската интуитивност на Директорот […]

Заболување на простатата

Простатата е егзокрина жлезда која ја опколува уретрата во склоп на репродуктивниот систем кај мажите. Основна функција на истата е продукција, екскреција на алкална течност, за време на ејакулација, која е составен дел на спермалната течност и има значајна улога за преживувањето на сперматозоидите во киселата вагинална околина. Најчести заболувања на простатата се бенигна хиперплазија […]

Воспаление на грлото

Воспалението на грлото е состојба која се карактеризира со болка, гребење и иритација на грлото, кои се влошуваат при актот на голтање. Најчесто се појавува во текот на есенските и зимските месеци. За среќа, во најголем дел од случаите воспалението на грлото не е сериозна закана за здравјето и исчезнува без примање на лекови. ПРИЧИНИ […]

MOVEMBER – Месец на машкото здравје

Ноември е месец на машкото здравје. „Mоем­ври” е кам­па­ња што на ори­ги­на­лен и ху­мо­ри­сти­чен на­чин пре­не­су­ва ед­но­став­на, а во­ед­но мно­гу се­ри­оз­на по­ра­ка до ма­шка­та по­пу­ла­ци­ја во све­тот. Има за цел да ја по­диг­не све­ста на ма­жи­те за нив­но­то здрав­је, сим­бо­лич­но  пре­ку но­се­ње му­ста­ќи во но­ем­ври. Ас­пе­ктот на ху­мор охра­бру­ва сѐ по­ве­ќе ма­жи да се вклу­чат […]