Новости

2017-10-12

Нервен систем кај човекот

Нервниот систем е органски систем кој претставува целина од нервните елементи во животинското тело: невроните, нервите и нервните ткива. Основната морфолошко-физиолошка единица на нервниот систем е невронот, односно нервната клетка.

Повеќе
2017-10-10

Структурата и функцијата на здравиот ’рбет

’Рбетот се распространува од основата на черепот до карлицата. Тој служи како столб кој исправено го држи телото и го заштитува ’рбетниот мозок.

Повеќе
2017-10-09

Инфекции на окото

Најчести инфекции на периокуларните структури се блефаритот (инфекција на рабовите од очните капаци), хордеолумот (инфекција на надворешните или внатрешните жлезди на очните капаци, во народниот говор наречена јачмен) и каналикулитот (инфекција на изводните канали на солзните жлезди).

Повеќе
2017-10-06

Неуромедика - Спонзор на Skopje run 10km

Нова трка во организација на Скопски Маратон - Скопје трча 10км

Повеќе