Новости

2018-08-17

Д-р Горан Деримачковски, специјалист уролог ќе врши прегледи во клиниките на Неуромедика во Скопје и Битола

  • Скопје, 24.08.2018 (петок)  ул. „Јордан Мијалков“ бр. 62. Закажување на телефонскиот број +389 2 313 33 13
  • Битола, 03.09.2018 (понеделник) ул. „Димитар Илиевски-Мурато“ бр. 26. Закажување на телефонскиот број +389 47 252 255
Повеќе
2018-08-17

Тригеминалната невралгија го онеспособува пациентот и физички и ментално

Остра бол­ка во ли­це­то во вид на се­че­ње, жа­ре­ње, еден вид боц­ка­ње, та­ка па­ци­ен­ти­те ја опи­шу­ва­ат три­ге­ми­нал­на­та не­врал­ги­ја, ко­ја не се ја­ву­ва че­сто, но се ка­ра­кте­ри­зи­ра со сил­на бол­ка. 

Повеќе
2018-08-15

Неуромедика како медицинска поддршка за квалификациите на Лигата на Шампионите

Kвалификации на UEFA Champions League помеѓу екипите на Шкендија и Ред Бул Салцбур

Повеќе
2018-08-14

Физичка активност и нејзиното влијание на здравјето

Физичката активност (ФА) е една од основните човекови функции. Таа е важна основа за здрав живот. Познати се бенефитите на ФА кои вклучуваат намалување на ризикот од кардиоваскуларни заболувања, покачен крвен притисок, шеќерна болест и на некои форми на рак, а исто така има важна улога во водењето на веќе настанатите хронични болести. 

Повеќе