Психологија

Општи информации
Персонал
Работно време

Во одделот за Психологија во Неуромедика-Центар , се изведува психолошко советување и психотерапја , како и психолошко тестирање за грижа на менталното здравје на луѓето.

Психолошко советување и психотерапија:

 • Подршка за личен развој
 • Откривање на лични капацитети
 • Разрешување на работни односи
 • Разрешување на животни кризи
 • Работа со конкретни психички состојби неурози:, анксиозност, панични напади, опсесивно компулзивни растројства, депресија
 • Работа со адолесценти
 • Работа со брачни парови( неверство, развод, брачна криза)
 • Работа со цело семејство

Психолошко тестирање:

 • Изработка на наод и мислење
 • Утврдување на дијагноза со помош на психијатар
 • Утврдување на постоење на органски промени (органицитет)

Анета Начевска

Специјалист по медицинска психологија 070579634 psiholog@neuromedica.com.mk

21 Mar

Психологија

 • 12 - 20
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
22 Mar

Психологија

 • 08 - 16
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
25 Mar

Психологија

 • 08 - 16
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
26 Mar

Психологија

 • 12 - 20
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин