Пластична хирургија

Општи информации
Персонал
Работно време

Пластична, реконстуктивна и естетска хирургија

Естетска хирургија:

 • Естетска хирургија на уши
 • Естетска хирургија на очни капаци
 • Лифтинг на лице
 • Естетска хирургија на нос
 • Естетска хирургија на дојки
 • Гинекомастија
 • Естетска хирургија на стомак
 • Дермолипектомија на сите регии
 • Третман на брчки (ботокс и филери)
 • Зголемување на усни

Пластична и реконструктивна хирургија:

 • Окулопластична хирургија (протоза на очен капак, ентропион, ентропион, тумори на очни капаци)
 • Вродени деформитети на лице и врат
 • Вродени деформитети на шака, горни и долни екстремитети
 • Парализа на фацијален нерв
 • Хирургија на шака и стапало
 • Хирургија на тетиви на шака, стапало и Ахилова тетива
 • Хирургија на лузни, контрактури и тетоважи
 • Третман на рани, изгореници и смрзнатини
 • Дијабетично стапало
 • Мекоткивни инфекции
 • Цисти и синуси
 • Бенигни и малигни кожни тумори
 • Бенигни и малигни мекоткивни тумори
 • Бенигни и малигни тумори на дојки, усни и ушна школка
 • Бекерова циста
 • Тумори на паротидна жлезда
 • Дипитренова контрактура
 • Тунел карпал синдром
 • Пилонидални цисти и синуси
 • Хирургија на надворешни полови органи
 • Имплантација на медикаменти
 • Хернии
21 Jan

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Стоматологија

 • 08 - 16
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Психологија

 • 08 - 16
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 12 - 20
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Гинекологија

 • 12 - 20
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Хирургија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Ортопедија

 • 14 - 20
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Ортопедија

 • 08 - 14
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Стоматологија

 • 12 - 20
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
4 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Психологија

 • 12 - 20
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Стоматологија

 • 08 - 16
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Психологија

 • 08 - 16
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Хирургија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Ортопедија

 • 14 - 20
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Урологија

 • 14 - 20
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Ортопедија

 • 08 - 14
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Стоматологија

 • 12 - 20
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Психологија

 • 12 - 20
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин