Зоран Костов

Зоран Костов

Психолог / психотерапевт

psiholog@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари
25 Apr

Психологија

  • 12 - 20
  • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
26 Apr

Психологија

  • 08 - 16
  • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
29 Apr

Психологија

  • 08 - 16
  • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
30 Apr

Психологија

  • 12 - 20
  • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин

Напишете коментар

Погледни Други доктори

д-р Александра Георгиевска

специјалист по медицинска биохемија

д-р Жарко Јанковски

Спец. по интерна медицина и кардиологија / dr.jankovski@neuromedica.com.mk

д-р Моника Блажеcка

Доктор по општа медицина dr.blazeska@neuromedica.com.mk