fbpx

Спец. д-р Драган Стошиќ

Спец. д-р Драган Стошиќ

специјалист по општа хирургија – субецијалист по дигестивна хирургија

контакт маил dr.stosikj@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари

РАБОТНО ИСКУСТВО

2019 –
ХИРУРГ, БОЛНИЦА НЕУРОМЕДИКА
Хирург по општа и дигестивна хирургија каде ги координира и организира дневните активности на одделот што подразбира и комуникација на сениор ниво со раководители од другите оддели во болницата. Дневните активности подразбираат преглед на пациенти, организација и закажување на операциите, изведба и набљудување на операции.
2010 – 2018
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛ, ЈЗУ ГОБ 8-МИ СЕПТЕМВРИ
Раководител на Одделот за дигестивна хирургија каде ги координира и организира дневните активности на одделот што подразбира и комуникација на сениор ниво со раководители од другите оддели во болницата. Дневните активности подразбираат организација и закажување на операциите, селекција на оперативните тимови, изведба и набљудување на операции, дневна визита на пациенти, обука и менторирање на специјализанти кои се одлучиле за специјализација во дигестивна хирургија.
2010 – 2017
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР, ЈЗУ ГОБ 8-МИ СЕПТЕМВРИ
Дел од првиот управен одбор на болницата по нејзина трансформација од воена болница во градска општа болница. Неделни и месечни состаноци на кои се одлучува за политиката и најдобрата пракса во однос на болницата и персоналот.
2009 – 2010
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ, ВОЕНА БОЛНИЦА
Раководител на одделение за абдоминална и колоректална хирургија. Изведување операции, менторирање и суервизија на помлади колеги и организација на работата на одделението.
2005 – 2009
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛ, ВОЕНА БОЛНИЦА
Раководител на оддел за дигестивна хирургија каде се грижи за изведување на операции и организација на целокупната работа на одделот.
1997 – 2005
СУБ-СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА, ВОЕНА БОЛНИЦА
Визита, операции, грижа за пациенти, организација на термините за операции, распоред на оперативни зафати и персонал.
1992 – 1997
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ, ВОЕНА БОЛНИЦА
Раководител на одделението за хепатобилијарна хирургија во новоотворениот оддел за дигестивна хирургија. Операции, визита, пост-оперативна грижа за пациенти и организација на работата на одделението.
1985 – 1992
БОЛНИЧКИ ДОКТОР, ВОЕНА БОЛНИЦА
По успешно завршена специјализација по дигестивна хирургија, вработување како болнички доктор во Одделот за општа хирургија ви Воената болница во Скопје. Визита, административни работи, асистенција во операции како и самостојни операции.
1981 – 1985
ОПШТ ЛЕКАР, ВОЕНА БОЛНИЦА
Прво вработување како општ лекар по успешно завршување на една година стаж и полагање на државен испит за стекнување со лиценца.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЈУЛИ 1997
СУБ-СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА, MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
Успешно положен субспецијаистички испит со највисока оцена.
ЈУНИ 1985
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ОПШТА ХИРУРГИЈА, MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
Успешно положен специјаистички испит со највисока оцена.
ДЕКЕМВРИ 1980
СТАЖИРАЊЕ, MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
Задолжително стажирање од една година за да се положи државен испит за стекнување со лиценца за работа како лекар.
НОЕМВРИ 1979
ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА, MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
Дипломирање со највисока оцена.

ВАЖНИ ДАТУМИ
ЈУЛИ 1997
Успешно положен суб-специјалистички испит со највисока оцена.
МАРТ 1995
Почеток на суб-специјализација по дигестивна хирургија.
ОКТОМВРИ 1994
Изведувач на првата лапароскопска херниектомија на ингвинална хернија во Македонија.
ЈУЛИ 1994
Првата самостојно изведена лапароскопска холецистектомија. Од тогаш самостојно изведени помеѓу 7.000 – 7.500 лапароскопски холецистектомии што значи околу 300-350 операции годишно.
ЈУНИ 1994
Едно-месечен курс за мини инвазивна (лапароскопска) хирургија во Софија, Бугарија.
ЈУНИ 1985
Завршена специјализација по општа хирургија.
ДЕКЕМВРИ 1980
Завршен стаж како општ лекар
НОЕМВРИ 1979
Дипломиран доктор по медицина
АКТИВНОСТИ
ХАМБУРГ, ТРЕНИНГ ЦЕНТАР НА ЈOHNSON & JOHNSON
Работа со лешеви како вежби за колоректална хирургија.
СПЛИТ, УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЈА
10-дневна посета за размена на искуства преку асистирање во колоректални операции.
СИНСИНАТИ, САД, ТРЕНИНГ ЦЕНТАР НА ЈOHNSON & JOHNSON
Работа со лешеви и експериментални животни како вежби за колоректална хирургија.
РИЈЕКА, УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЈА
Асистирање во колоректални операции кај онколошки пациенти.
ПАРИЗ, УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
Работа со лешеви и експериментални животни како вежби за колоректална хирургија.
БАРЦЕЛОНА/ВИЕНА, UEG WEEK ГОДИШЕН КОНГРЕС
Посета и учество на конгреси во изминатите 7 години спонзориран од страна на Џонсон и Џонсон.
БЕЛГРАД, COLOPROCTOLOGY КОНГРЕС
Посета и учество на конгреси во изминатите 3 години .
ФИРЕНЦА, БАРЦЕЛОНА, ПРАГА, ESPEN КОНГРЕС
Посета и учество на конгреси во изминатите 3 години.

Напишете коментар

Погледни Други доктори

д-р Александра Георгиевска

специјалист по медицинска биохемија

д-р Маре Стојковска

Доктор по општа медицина 071239862 dr.stojkovska@neuromedica.com.mk

Спец. д-р Драган Стошиќ

специјалист по општа хирургија – субецијалист по дигестивна хирургија контакт маил dr.stosikj@neuromedica.com.mk