Прим. д-р Добрила Андоновска

Прим. д-р Добрила Андоновска

Спец. по пластична и реконструктивна хирургија
070221760
dr.andonovska@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари

Образование:
1977-1983 год. – Медицински факултет, Универзитет “Св.Кирил И Методиј“, Скопје;
1988-1992 год. – Специјализација по пластична и реконструктивна хирургија на Медицинскиот факултет во Скопје;
2001 год. – Магистрира на Пластична и реконструктивна хирургија при Медицинскиот факултет во Скопје.

Дoeдукациja:
1993 год: Двонеделен претстој и едукација при Клиниката за Пластична и реконструктивна хирургија, Клинички центар – Љубљана, Словенија.
1994 год: Едномесечен престој и едукација при Центарот за изгореници, Институт за итна медицина “Пирогов“, Софија, Бугарија.
2005 год: Школа за третман на рани при “St. Anne College“, Oxford, UK.
2009 год: Школа за третман на рани, Париз, Франција.

Работно искуство:
Јануари–Јуни 1985 год: Професор по предметот Анатомија при СМУГС “Д-р Панче Караѓозов“, Скопје.
Јули 1985 – Мај 2014 год: Одделение за Пластична и реконструктивна хирургија, со Центар за изгореници при Клиниката за хируршки болести “Св. Наум Охридски“, Скопје. Во овој период обавувала повеке раководни функции меѓу кои била 10 години раководител на Одделението за Пластична И реконструктивна хирургија, а во двегодишен период обавувала и функција – помошник директор на Клиниката за хируршки болести.

Академско искуство:
1992-2001 год. Асистент на Катедрата по хирургија, при Медицинскиот факултет во Скопје.

Научно и професионално достигнување:
Членува во: IPRAS; ESPRAS; BAPRAS ,EUROSURGERY; Association of Surgeons of R. Macedonia; Doctor’s Chamber of Republic of Macedonia;Macedonian Medical Association. Автор на повеќе од 100 објавени научни трудови од областа на Пластичната и реконструктивната хирургија меѓу кои:
1. Андоновска Д., Марцикиќ Г., Стевковска М., Атанасова Е., Обочки Е., Шапова Б., Андоновска Б. Treatment of Auricular Deformities – Our Experience. Втор курс за ринопластика. Зборник на трудови. Нетковски, Баудони, Ширгоска, Андоновска 2013; 28-35.
2. Andonovska D., Dzokic Gj., Spasevska Lj., Trajkovska T., Popovska K., Todorov I., Petrovski P., Kondov G., Sapova B., Marcikik G., Atanasova E., Obocki E., Ugrinovska J., Andonovski D., Vasilevska V., Mircevska E. The Advantage of the Application of Amnion Membrane in the Treatment of Burns. Contributions. Sec Biol Med Sci MASA 2008; XXIX (1): 183-198.
3. Андоновска Д. Современ аспект на лекување на изгореници. Интензивно лекување, итна медицина, крв и трансфузија на крв. Шољакова и соработници 2007; 90-103.
4. Andonovska D., Obocki E., Marcikik G., Atanasova E., Shapova B., Andonovski D., Andonovska B., Cakar N. Management of Partial Thickness and Full Thickness Burns Using a Silver Enhanced Hydrofibre. IPRAS 2007.CD; P/BURN 9.
5. Андоновска Д., Џокиќ Ѓ., Петровски П., Трајковска Т., Спасевска Л., Тодоров И., Поповска К., Младеновиќ Д., Марцикиќ Г., Атанасова Е., Василевска В., Андоновски Д. Трансплантација на амнионска мембрана: минато, сегашност и иднина. ММП 2004; 58 (3-4): 192-197.
5. Andonovska D., Andonovski D., Sapova B., Marcikik G., Atanasova E., Obocki E., Ugrinovska J., Kudjan M., Stevkovska M. Amniotic Membrane Dressing for Burns on the Face in Children. 13th Congress of the International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 2003. ANZ J Surg 2003; 73:294.
6. Андоновска Д., Шапова Д. Амнионската мембрана-бариера за бактериска колонизација на Изгорениците. ММП 2002; 56 (3-4): 105-111.
7. Andonovska D., Spasevska L., Sapova B., Jovanovska Z., Spirovski I. Human Amniotic Membrane: Decreased the Overal Incidence of Infection in Burn Patients. 9th Congress of European Societis of Plastic Surgery Review on CD; 20_19 doc.
8. Андоновска Д., Спасевска Л., Шошолчева М., Стевковска М., Спировски И., Шапова Б. Третман на екстензивни изгореници со примарна биолошка преврска. ММП 2000; 54(5-6): 179-181.

26 Aug

Хирургија

  • 12 - 20
  • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
27 Aug

Хирургија

  • 08 - 16
  • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
28 Aug

Хирургија

  • 12 - 20
  • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
29 Aug

Хирургија

  • 08 - 16
  • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
30 Aug

Хирургија

  • 08 - 16
  • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин

Напишете коментар

Погледни Други доктори

Проф. д-р Миодраг Врчаковски

Специјалист неврорадиолог 075387127 dr.vrcakovski@neuromedica.com.mk

Д-р Бошко Ставрески

Специјалист по општа хирургија

Спец. д-р Драган Стошиќ

специјалист по општа хирургија – субецијалист по дигестивна хирургија контакт маил dr.stosikj@neuromedica.com.mk