Прим. д-р Лилјана Д. Милошевска

Прим. д-р Лилјана Д. Милошевска

Спец. по интерна медицина и субспецијалист по гастроентерохепатологија
/
dr.milosevska@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари

Образование:

1979 год. Дипломира на Медицински факултет – Скопје;

1995 год. Специјалист по интерна медицина;

1995 год. Едукација во траење од 6 мес. на ГЕХ клиника, Скопје – област на базична Ехо томографија

1998 год. Едукација во Загреб во Завод за Гастроентерохепатологија од област на базична и интервентно ехо – абдомен

2005 год. Супспецијализација – Гастроентерохепатологија на Универзитетска клиника ГЕХ, Скопје

Работно искуство:

1984 – 2005 год. Итерно одделение – ЈЗУ Општа болница, Охрид

2006 – 2018 год. Универзитетска клиника за токсикологија и ургентна интерна медицина, Скопје

2018 год. Болница Неуромедика, Скопје

Србија

Косово

Научно и професионално достигнување:

Учество со околу стотина лични трудови и ко-автор на многу конгеси во земјава и странство, од областа на интерна медицина и гастроентерохепатологија.

Член на Здружението на гасроентерохепатолози на Македонија како и на светското гастроентерохепатолошко здружение.

Напишете коментар

Погледни Други доктори

д-р Жарко Јанковски

Спец. по интерна медицина и кардиологија / dr.jankovski@neuromedica.com.mk

Спец. д-р Марија Јакимова

Специјалист ортопед dr.jakimova@neuromedica.com.mk

Прим. д-р Лидија Марковска

Специјалист невролог 070408701 dr.lidijamarkovska@neuromedica.com.mk