fbpx

Спец. д-р Марија Јакимова

Спец. д-р Марија Јакимова

Специјалист ортопед

dr.jakimova@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари

Образование

Медицински факултет УКИМ 2000-2007 год  Доктор на медицина

Медицински факултет УКИМ Специјализација по ортопедија 2009 -2015

 

Клинички Центар  „Мајка Тереза„ Скопје

Доедукација

Втор Проф. д-р Граф Рефрешер (Prof. Graf Refresher) курс за напредна дијагностика и менаџмент на диспласија на колкчиња кај новороденчиња – MBAL “VITA” Софија, Бугарија, септември 2019

20ти ЕФФОРТ (“ЕFFORT”) Конгрес во Лисабон, Португалија, јуни 2019

Интернационален курс за ИОФ и ИСЦД Остеопорози: Суштински елементи на дензитометрија, дијагностика и управување,  (“IOF and ISCD  Osteoporosis : Essentials of Densitometry, Diagnosis and Management) март 2019

Ултразвучен курс на Проф. Д-р Граф (Prof. Graf Refresher) за дијагностицирање и управување со дисплазија на новороденче МБАЛ Доверје (“MBAL Doverie”) Софија, Бугарија ноември 2017 година

8-ми Балкански Конгрес за артроскопија, спортска трауматологија и хирургија на колена – Охрид, Македонија март 2017 година

Потврда за БОТА (” BOTA Certificate”) за основна артроскопија на коленото – Проф Дејур (“Prof Dejour”)

Конференција „Денови на детска ортопедија и трауматологија“
(“Days of Paediatric Orthopaedics and Traumatology”) Сандански, Бугарија април 2015 година

СЕЕФОРТ (“SEEFORT”) – Дубровник, Хрватска 2015

ЕФОРТ (“EFFORT”) – Travelling fellowship  – Загреб, Хрватска 2015

Член на:

Лекарска комора на РМ

МАДОТ

ЕФОРТ

Тим за спасување на планина „Црвен Крст РМ“

Публикации:

Контрактурата на Волкман како компликација на супракондиларната фрактура на хумерусот кај деца (“Volkmann’s contracture as a complication of supracondylar fracture of humerus in children”)

Извештај за случај, ноември 2014 година – Божиновски З, Јакимова М, Универзитетска клиника за ортопедска хирургија, Скопје, Македонија

Спортист со објективна пателарна нестабилност со диспластична феморална трохлеја – развојна болест или… Темелковски З, Мак Јакмова, Универзитетска клиника за ортопедска хирургија – Скопје, Македонија 2017

Нашето искуство со дополнување Si во комбинација со колаген тип II и витамин Д во третманот на остеоартроза на коленото
Јакимова М, Темелковски З, Гаџевска I, – ПЗУ Д-р Темелковски – Скопје Македонија 2018

16 Oct

Ортопедија

  • 14 - 20
  • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Ортопедија

  • 08 - 14
  • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Ортопедија

  • 10 - 16
  • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Ортопедија

  • 14 - 20
  • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин

Напишете коментар

Погледни Други доктори

Прим. д-р Лилјана Д. Милошевска

Спец. по интерна медицина и субспецијалист по гастроентерохепатологија / dr.milosevska@neuromedica.com.mk

д-р Симеон Могилевски

Специјалист по психијатрија 077857755 dr.mogilevski@neuromedica.com.mk

Зоран Костов

Психолог / психотерапевт psiholog@neuromedica.com.mk