д-р Катерина Сиљаноска

д-р Катерина Сиљаноска

Доктор по стоматологија

dr.siljanoska@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари

Д-р. Катерина Сиљаноска е дипломиран доктор по стоматологија.

Своето образование го завршува во 2013година на државниот факултет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Своето долгогодишно искуство го стекнува како матичен стоматолог во 2приватни здравствени установи, односно работа со конзервативна стоматологија и тоа:

мобилна и фиксна протетика,

болести на заби и ендодонт,

болести на уста,

детска стоматологија,

ортодонција и

орална хирургија.

Своето образование низ годините го збогатува со посета на дополнителни едукативни семинари и конгреси во обласна на естетската стоматологија, реконструктивна стоматологија и се што ги опфаќа проблематиките во оралното здравје.

Напишете коментар

Погледни Други доктори

д-р Атанас Василев

Специјалист физијатар 078224212 dr.vasilev@neuromedica.com.mk

д-р Дејан Огненовиќ

Специјалист гинеколог – акушер / dr.ognenovikj@neuromedica.com.mk

д-р Моника Блажеcка

Доктор по општа медицина dr.blazeska@neuromedica.com.mk