Клиники

Кукуш, Грција

Адреса: ул."21 Јуни" број 16, Кукуш, Грција
Тел/факс: + 302 341 022 060
Е-Маил: neuromedica@neuromedica.com.mk

Услуги и служби:

  • Дијагностика

    Магнетна резонанца, Магнетна резонанца на екстремитети и зглобови, Дензитометрија, Ехо

ПЕРСОНАЛ