Клиники

Куманово

Адреса: ул."Тане Горгиев" бр.52, Куманово
Тел/факс: + 389 31 414 033
Е-Маил: martin@neuromedica.com.mk
Мапа

Услуги и служби:

  • Медицина на труд
  • Периодични систематски прегледи за фирми
  • Консултативни служби и услуги

    Ревматологија, Неурологија, ЕЕГ, ЕМГ, Кардиологија, Ортопедија, Гинекологија.

ПЕРСОНАЛ