Клиники

Тетово

Адреса: ул."Иво Рибар Лола" бр 80, 1200 Тетово
Тел/факс: + 389 44 344 000
Е-Маил: tetovo@neuromedica.com.mk
Мапа

Услуги и служби:

  • Медицина на труд

    Периодични систематски прегледи за фирми, лекарски уверенија

  • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура
  • Дијагностика

    Магнетна резонанца, Компјутерска томографија, 12 канално ЕКГ, Спирометрија.

  • Консултативни служби и услуги

    Ортопедија, Ревматологија, Кардиологија, Педијатрија, Неурологија, ЕЕГ, ЕМГ.

ПЕРСОНАЛ