Клиники

Битола

Адреса: Димитар Илиевски – Мурато бр.26, 7000 Битола
Тел/факс: + 389 47 252 255
Е-Маил: bitola@neuromedica.com.mk
Мапа

Услуги и служби:

 • Медицина на труд

  Периодични систематски прегледи за фирми, сите видови лекарски уверенија.

 • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура
 • Специјалистички услуги и служби

  Интерна медицина.

 • Дијагностика

  Магнетна резонанца (1.2 тесла), 12 канално ЕКГ, Спирометрија, ЕЕГ, ЕМГ, Ултразвучна дијагностика.

 • Консултативни служби и услуги

  Неврологија со епилептологија, Ортопедија и Ехо на колкчиња, Ревматологија, Кардиологија.

 • Невропсихијатриски консултативен дијагностичко-терапевтски Кабинет (епилепсии, главоболки и мигрена)
ПЕРСОНАЛ