Klinika

Shkup - Qender

(shërbimi 24-orësh, vizita në shtëpi dhe transporti mjekësor)
Adresa: Shën "Jordan Mijalkov br.62", Shkup
Tel/fax: +389 3 313 33 13, +389 75 40 20 00
E-Mail centar@neuromedica.com.mk
Hartë

Shërbimet dhe shërbimet:

 • Mbrojtje shëndetësore me mjekë të përgjithshëm – mjeku amzë
 • Stomatologji – stomatologu amzë
 • Pediatri
 • Gjinekologji dhe akusheri – gjinekologu amzë
 • Mjekësia e punës
 • Kontrollime periodike sistematike për ndërmarrjet. Të gjitha llojet e çertifikatave mjekësore.
 • Laborator biokimik me aparaturë më bashkëkohore
 • Shërbimi 24-orësh
 • Vizitë në shtëpi
 • Vizita të specializuara në shtëpi
 • Transportit sanitare në vend dhe jashtë vendit
 • Diagnostikues

  Rezonancë magnetike - 1,5 Tesla, Computer Tomografia - 64 слајсна, X-Ray, diagnoza e ultrazërit, EEG, EMG, 12 kanal EKG, Mamografia

Shërbime specialistike:

Pediatrike, Gjinekologji dhe Mamive me 4D ultrazërit diagnostik, Psikiatria, psikologji, okulisti, Rheumatology, Punës mjekësi, kardiologjisë, nephrology, Otorhinolaryngology, të PulmoAllergology

STAFI