За Неуромедика

Неуромедика е првиот приватен медицински бренд во Македонија кој веќе 25 години работи на полето на современа и напредна здравствена заштита. 25 години искуство поминати низ константен раст и развој, и стремеж да се достигне врвно здравство и беспрекорни услови за лекување на нашите пациенти. Низ постојаното вложување и унапредување на работниот процес Неуромедика придонесува кон подобрување на квалитетот на медицинските услугите кои ги нуди. Неуромедика како ретко чист македонски бренд кој константно ги зголемува и подобрува своите работни капацитети, е особено посветена на квалитетот на медицинскиот кадар кој претставува главен извор на доверба во очите на граѓаните. Посебен акцент на работата на Неуромедика е ставен на современата дијагностичка медицинска апаратура и комплетната 24 часовна медицинска услуга со вклучена домашна посета и санитетски транспорт од страна на нашите медицински екипи. 

Нашата активност на полето на здравствена заштита е лоцирана на две локации во Скопје - Болница во Центар и Поликлиника во Влае, Поликлиничко – дијагностички центар во Битола, Поликлиничко – дијагностички центар во Тетово, Поликлиника во Куманово и Дијагностички центар во Кукуш-Грција со ординации од општа пракса и специјалисти од сите области. Неуромедика има повеќе од 150 вработени лица со високо стручна подготовка: лекари специјалисти и супспецијалисти од различни области, лекари општа пракса, медицински сестри, менаџерски тим и дополнителна администрација.

 Менаџмент


Благица Владимировска
Менаџер за продажба 

ВидеaНеуромедика нова болница


Неуромедика нова болница


Неуромедика нова болница


Неуромедика нова болница


Неуромедика нова болница


Неуромедика Видео презентација


Неуромедика реклама

20 години Неуромедика