Për poliklimikën "Neuromedika"

"Neuromedika" është poliklinika e parë private në Republikën e Maqedonisë, e cila në mënyrë të suksesshme punon tashmë 25 vite. Ajo u mundëson mbrojtje primare dhe sekondare pacientëve të saj. Nëpërmjet investimeve të vazhdueshme kontributon për përmirësim të përhershëm të kualitetit të shërbimeve. Sa i përket punës e poliklinikës "Neuromedika", theksim i veçantë vihet në shërbimin e plotë 24-orësh mjekësor, i cili përfshin edhe vizitë në shtëpi nga ana e ekipeve tona mjekësore.

Aktiviteti ynë në fushën e veprimit poliklinik-diagnostik ka dy lokacione në Shkup (Centar dhe Vlae), Qenda poliklinike-diagnostike në Manastir, Qendra poliklinike-diagnostike në Tetovë, Qendra poliklinike-diagnostike në Kumanovë,  dhe Qendra diagnostike në Kukush, Greqi me ordinanca për mjekësi të përgjithshme dhe specialistë në të gjitha fushat.

"Neuromedika" ka më shumë se 100 persona të punësuar me përgatitje ekspertësh: mjekë, specialistë dhe subspecialistë nga fusha të ndryshme, mjekë të përgjithshëm, infermiere, staf udhëheqës dhe administratë plotësuese.

 Menaxhimi

VideosNeuromedika spital të ri


Neuromedika spital të ri


Neuromedika spital të ri


Neuromedika spital të ri


Neuromedika spital të ri


20 vite Neuromedica